فاطمه فاطمه ، تا این لحظه 5 سال و 7 ماه و 10 روز سن دارد
زهرازهرا، تا این لحظه 2 سال و 2 ماه و 5 روز سن دارد

شیدا و هستی مامان و بابا

بدون عنوان

به نام او که آغاز کننده همه آغازهاست به نام خداوند رنگين کمان،خداوند بخشنده ی مهربان،خداوند زيبايي و عطر و رنگ،خداوند پروانه های قشنگ، خداوند باران و نقل و تگرگ،نفس های باد و تپش ها ی برگ،خدايي که سرشار آرامش است،طرفدار سرسبزی و زایش است،و از نور باران صميمی تر است،خدای صميمی، خدای سلام،خدای غزل، خدای ... به نام آن که بندگان را به خطاب کرامت با هزاران لطافت می نوازد و به سوی خود می نماید و می خواند،و سپاس و ثنای بی حد بر آستان صفات بی همتای احدیت که در کمال رافت و در نهایت عطوفت رخصت زیستن بر بندگان خود عطا فرموده است... خدایا از اینکه دوباره ما را لایق دانستی و به ما فرشته ای دیگر  عطا کردی ازت متشکریم ،خدایا به ما توا...
10 دی 1395
1